Giờ làm việc: 8h:00 - 22h:00 (T2 - Chủ nhật)

Vang ChiLe

Vang Signus chile

Loại nho: Cabernet Sauvignon

Dung tích: 750ml

Vang ChiLe

Vang Genesis Varietal Cabernet Sauvignon

Loại nho: Cabernet Sauvignon

Dung tích: 750ml

Vang Đà Lạt

Vang Đà Lạt Strong

Loại nho: Cardinal

Dung tích: 750ml & 3 lít

Vang ChiLe

ALTO VUELO ESTATE CABARNET SAUVIGNON

Loại nho: CABARNET SAUVIGNON

Dung tích: 750ml

Vang ChiLe

ALTO VUELO ESTATE

Loại nho: Sauvignon Blanc

Dung tích: 750ml

Vang ChiLe

MIRADOR MOUNTAIN CABERNET SAUVIGNON

Loại nho: Cabernet Sauvignon

Dung tích: 750ml

Vang ChiLe

MIRADOR MOUNTAIN MERLOT

Loại nho: Merlot

Dung tích: 750ml

Rượu đà lạt

VANG ĐÀ LẠT EXPORT RED&WHITE WINE 750ML

Loại nho: Rượu đà lạt

Dung tích: 750 ml

Vang Đà Lạt

VANG ĐÀ LẠT SUPERIOR RED WINE 750ML

Loại nho: Cardinal & Shiraz

Dung tích: 375ml, 750ml & 3 lít

Vang Đà Lạt

VANG ĐÀ LẠT EXCELLENCE WHITE WINE 750ML

Loại nho: Chardonnay

Dung tích: 750ml

Vang Đà Lạt

VANG ĐÀ LẠT EXCELLENCE RED WINE 750ML

Loại nho: Cabernet Sauvignon & Merlot

Dung tích: 750ml

Vang Đà Lạt

Rượu Vang Đà Lạt Classic

Dung tích: 375ml,750ml & 3 lit

Vang Đà Lạt

Rượu Vang Đà Lạt Premium Red Wine

Loại nho: Cabernet Sauvignon và Merlot

Dung tích: 750ml & 3 lít

Vang Đà Lạt

Chateau Dalat Tradition Chardonnay

Loại nho: Chardonnay

Dung tích: 750ml

Chateau Dalat Tradition Merlot

Vang Đà Lạt

Chateau Dalat Tradition Cabernet Sauvignon

Loại nho: Cabernet Sauvignon.

Dung tích: 750ml

Vang Đà Lạt

Chateau Dalat Special Chardonnay

Dung tích: 750ml

Vang Đà Lạt

SPECIAL SAUVIGNON BLANC

Dung tích: 750ml

VIDEO NỔI BẬT

© 2020 - RƯỢU VANG ĐÀ LẠT - Thiết kế website i-web.vn

Online: 2 | Ngày: 99 | Tháng: 603 | Tổng: 245862

Hỗ trợ (24/7) 0903871904

Hỗ trợ (24/7) 0945159165

Hỗ trợ (24/7) 0903871904